Phần mềm “Tự học chơi cờ vua”

Phần mềm “Tự học chơi cờ vua” là một sản phẩm hoàn toàn “Made in Vietnam” do 2 anh em Đại kiện tướng Từ Hoàng Thông và Kiện tướng quốc tế Từ Hoàng Thái thực....
Xem chi tiết

Những thay đổi trong Luật cờ Vua FIDE có hiệu lực từ ngày 1-7-2017

Luật cờ Vua FIDE mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7-2017 đã được thông qua tại Hội nghị toàn thể Liên đoàn cờ Vua thế giới (FIDE) lần thứ 87 năm 2016
Xem chi tiết

DIỄN ĐÀN 01

Ở ván 9 cũng là ván cuối diễn ra hôm nay, Đại kiện tướng Mareco Sandro vượt qua đồng hương Krysa Leandro (2.548).....Ở ván 9 cũng là ván cuối diễn ra hôm nay...
Xem chi tiết