Những thay đổi trong Luật cờ Vua FIDE có hiệu lực từ ngày 1-7-2017

Luật cờ Vua FIDE mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7-2017 đã được thông qua tại Hội nghị toàn thể Liên đoàn cờ Vua thế giới (FIDE) lần thứ 87 năm 2016 ở Baku, Azerbaijan và Hội nghị Ban Chấp hành FIDE năm 2017 ở Athens, Hy Lạp.

IA,IO Nguyễn Phước Trung

Luật cờ Vua FIDE là một bộ Luật dành cho thi đấu khá hoàn chỉnh, luôn được FIDE hiệu đính, sửa chữa và bổ sung trung bình trong khoảng từ 3 đến 5 năm một lần để phù hợp với sự phát triển chung của phong trào cờ vua và sự phát triển của công nghệ hiện đại.

Hiện nay ở Việt Nam, bộ luật sử dụng chính thức tại các cuộc thi đấu cờ Vua trong nước biên dịch căn cứ theo Luật cờ Vua của FIDE năm 2001 và được ban hành theo quyết định số 757/2004/QĐ/UBTDTT-TT1 ngày ngày 21 tháng 5 năm 2004 của Ủy ban Thể dục Thể thao.

Tính từ năm 2001, FIDE đã nhiều lần thay đổi luật thi đấu vào các năm 2004, 2009 và 2014, tuy nhiên đến nay Việt Nam vẫn chưa có bộ luật chính thức nào của các năm đó được áp dụng.

Xuất phát từ tình hình trên, năm 2014 Vietnamchess đã hỗ trợ Liên đoàn Cờ Việt Nam biên dịch Luật cờ vua FIDE 1-7-2014 và đã đệ trình các cơ quan có thẩm quyền, tuy nhiên đến nay bộ luật cờ Vua mới của Việt Nam vẫn chưa được phép ban hành!!?

Năm 2017 FIDE lại tiếp tục thay đổi luật thi đấu. Trong khả năng của mình, Vietnamchess sẽ cố gắng hoàn chỉnh bản dịch bộ luật mới trong thời gian sắp tới; Ở phạm vi bài này, tôi chỉ đưa ra những điểm thay đổi căn bản của bộ luật 2017 so với bộ luật cũ năm 2014.

A. CỜ TIÊU CHUẨN:

  1. Thay đổi về việc sửa quân nằm lệch vị trí trên bàn cờ. Có thêm một điều mới mà trong thực tế thi đấu rất nhiều bạn bị mắc lỗi này khi vô tình chạm các vật dụng như viết, biên bản, thìa uống nước v.v... vào quân cờ:

 

  1. Thay đổi về việc thoả thuận hòa phải có ít nhất một nước đi nhé:

  1. Thay đổi về việc đi trễ. Việc thay đổi này rất cần thiết cho các nhà tổ chức khi ban hành điều lệ. Các kỳ thủ của chúng ta thì cứ phải mặc nhiên đến sớm nếu điều lệ giải không quy định gì:

  1. Ít hơn 10 nước đi khi ngồi nhầm màu quân thì phải đấu lại ván mới:

  1. Một phần của điều 7.5.1 được bổ sung, thêm điều 7.7.1, 7.8.1 về nước đi sai luật. Đi hai tay hay ấn đồng hồ mà không đi nước nào cũng bị tính là nước đi sai luật đấy các bạn kỳ thủ nhé:
Luật cũ 2014 Luật mới 2017
7.5.1.
không có
7.5.1 An illegal move is completed once the player has pressed his clock...
Một nước đi sai luật được xem là hoàn thành khi đấu thủ đã ấn vào đồng hồ của mình...
không có 7.7.1 If a player uses two hands to make a single move (in case of castling, capturing or promotion), it shall be considered as an illegal move.Nếu đấu thủ sử dụng hai tay để thực hiện một nước đi (trong trường hợp nhập thành, ăn quân hay phong cấp), điều đó sẽ bị tính là nước đi sai luật.

7.7.2 For the first violation of the rule 7.7.1, the arbiter shall give two minutes extra time to his opponent; for the second violation of the rule 7.7.1 by the same player the arbiter hall declare the game lost by this player. However, the game is drawn if the position is such that the opponent cannot checkmate the player’s king by any possible series of legal moves.
Khi lần đầu vi phạm điều 7.7.1, trọng tài sẽ cộng thêm 2 phút cho đối phương; nếu vi phạm điều 7.7.1 lần thứ hai, trọng tài sẽ xử đấu thủ đó thua ván đấu. Tuy nhiên, ván đấu sẽ hòa trong trường hợp đối phương không thể chiếu hết đấu thủ này bằng bất kỳ nước đi hợp lệ nào.
không có 7.8.1. If the player presses the clock without making a move, it shall be considered as an illegal move.
Nếu đấu thủ ấn vào đồng hồ mà không thực hiện nước đi, điều đó sẽ bị tính là nước đi sai luật.

7.8.2 For the first violation of the rule 7.8.1, the arbiter shall give two minutes extra time to his opponent; for the second violation of the rule 7.8.1 by the same player the arbiter shall declare the game lost by this player. However, the game is drawn if the position is such that the opponent cannot checkmate the player’s king by any possible series of legal moves.
Khi lần đầu vi phạm điều 7.8.1, trọng tài sẽ cộng thêm 2 phút cho đối phương; nếu vi phạm điều 7.8.1 lần thứ hai, trọng tài sẽ xử đấu thủ đó thua ván đấu. Tuy nhiên, ván đấu sẽ hòa trong trường hợp đối phương không thể chiếu hết đấu thủ này bằng bất kỳ nước đi hợp lệ nào.

 

  1. Kiểu cho điểm này thường không xảy ra ở Việt Nam:
Luật cũ 2014 Luật mới 2017
không có 10.2 The total score of any game can never exceed the maximum score normally given for that game. Scores given to an individual player must be those normally associated with the game, for example a score of ¾ - ¼ is not allowed.
Tổng số điểm của một ván đấu không được vượt quá số điểm tối đa thông thường được đưa ra cho ván đấu đó. Điểm số cá nhân của một đấu thủ phải trong phạm vi thông thường của ván đấu, ví dụ như một điểm số ¾ - ¼ là không được phép.
  1. Mang thiết bị điện tử vào có thể bị xử thua, tuy nhiên luật mới dễ thở hơn vì cho phép đặt vào trong túi xách:

  1. Trách nhiệm đi lại để kiểm tra ván cờ có khiếu nại là của kỳ thủ, điều này sẽ giúp công tác kiểm tra nhanh hơn:

B. CỜ NHANH VÀ CHỚP NHOÁNG:

  1. Quy định này dành cho các bạn thích ghi biên bản ở giải cờ nhanh và có thể khiếu kiện bằng biên bản của mình. Quy định này cũng có tương tự ở cờ chớp nhoáng:

  1. Chỉ khác nhau có một chữ "must" và "may", nhưng là thay đổi khá quan trọng, phân biệt rõ giữa trách nhiệm và quyền lợi:


Trên đây là các thay đổi cơ bản nhất, còn các thay đổi khác không lớn hoặc không làm khác đi ý nghĩa của luật cũ tôi không đưa vào đây, rất mong nhận được ý kiến phản hồi của các bạn./

                                                                                                                                                                                                                                                                Nguồn: vietnamchess.vn

Share