Việt Nam giành 5 HCV cờ vua nhanh chớp trẻ châu Á 2019

Minh Quang, Ngọc Vy, Gia Phúc, Quốc Hy và Hồng Anh góp phần giúp Việt Nam đứng thứ hai toàn đoàn ở nội dung nhanh chớp, sau Kazakhstan.

Các kỳ thủ trẻ Việt Nam giành 5 HCV, 8 HCB và 5 HCĐ ở hai nội dung cờ tốc độ, tại giải trẻ châu Á diễn ra ở Sri Lanka. Đội nhất toàn đoàn là Kazakhstan với 8 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ.

Nội dung cờ tiêu chuẩn diễn ra từ 3/4 đến 9/4. 

Danh sách huy chương

Cờ chớp

Nguyễn Quang Minh HCB U8 nam

Hoàng Minh Hiếu HCB U12 nam

Trần Đăng Minh Quang HCV U14 nam

Nguyễn Quốc Hy HCB U14 nam

Nguyễn Mai Chi HCĐ U8 nữ

Hồ Ngọc Vy HCV U10 nữ

Tôn Nữ Quỳnh Dương HCB U12 nữ

Nguyễn Thiên Ngân HCĐ U14 nữ

Bạch Ngọc Thùy Dương HCB U16 nữ

Cờ nhanh

Phạm Trần Gia Phúc HCV U10 nam

Nguyễn Quốc Hy HCV U14 nam

Trần Đăng Minh Quang HCB U14 nam

Tôn Nữ Quỳnh Dương HCĐ U12 nữ

Nguyễn Thiên Ngân HCB U14 nữ

Bạch Ngọc Thùy Dương HCB U16 nữ

Lê Thái Nga HCĐ U16 nữ

Nguyễn Hồng Anh HCV U18 nữ

Hà Phương Hoàng Mai HCĐ U18 nữ

Diễn biến giải đấu

Cờ nhanh & chớp

Diễn biến giải đấu

Share