Điều lệ giải vô địch cờ vua quốc gia 2023

Giải vô địch cờ vua quốc gia 2023 diễn ra từ 2/3 đến 12/3 tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tải điều lệ tại đây: https://bit.ly/3lvmH2k

Các nhà vô địch cờ vua quốc gia (trước là hạng nhất quốc gia), cá nhân, từ 2001-2022.

2022
Tiêu chuẩn: Trần Tuấn Minh, Võ Thị Kim
Nhanh: Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Phạm Lê Thảo Nguyên
Chớp: Trần Đăng Minh Quang, Nguyễn Thị Mai Hưng
2021
Tiêu chuẩn: Trần Tuấn Minh, Phạm Lê Thảo Nguyên
Nhanh: Nguyễn Anh Khôi, Phạm Lê Thảo Nguyên
Chớp: Trần Tuấn Minh, Nguyễn Thiên Ngân
2020
Tiêu chuẩn: Lê Tuấn Minh, Lương Phương Hạnh
Nhanh: Nguyễn Anh Khôi, Phạm Lê Thảo Nguyên
Chớp: Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Phạm Lê Thảo Nguyên
2019
Tiêu chuẩn: Nguyễn Anh Khôi, Phạm Lê Thảo Nguyên
Nhanh: Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Phạm Lê Thảo Nguyên
Chớp: Phạm Xuân Đạt, Hoàng Thị Bảo Trâm
2018
Tiêu chuẩn: Trần Tuấn Minh, Hoàng Thị Bảo Trâm
Nhanh: Lê Tuấn Minh, Phạm Lê Thảo Nguyên
Chớp: Lê Tuấn Minh, Lương Phương Hạnh
2017
Tiêu chuẩn: Trần Tuấn Minh, Hoàng Thị Bảo Trâm
Nhanh: Trần Tuấn Minh, Nguyễn Thị Thanh An
Chớp: Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Phạm Thị Bích Ngọc
2016
Tiêu chuẩn: Nguyễn Anh Khôi, Hoàng Thị Bảo Trâm
Nhanh: Từ Hoàng Thông, Phạm Lê Thảo Nguyên
Chớp: Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Hoàng Thị Bảo Trâm
2015
Tiêu chuẩn: Nguyễn Văn Huy, Hoàng Thị Bảo Trâm
Nhanh: Trần Thanh Tú, Phạm Lê Thảo Nguyên
Chớp: Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Hoàng Thị Bảo Trâm
2014
Tiêu chuẩn: Nguyễn Đức Hoà, Hoàng Thị Như Ý
Nhanh: Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Phạm Lê Thảo Nguyên
Chớp: Lê Quang Liêm, Lê Hoàng Trân Châu
2013
Tiêu chuẩn: Nguyễn Đức Hoà, Nguyễn Thị Mai Hưng
Nhanh: Lê Quang Liêm, Phạm Bích Ngọc
Chớp: Nguyễn Văn Huy, Phạm Lê Thảo Nguyên
2012
Tiêu chuẩn: Nguyễn Đức Hoà, Phạm Lê Thảo Nguyên
Nhanh: Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Phạm Lê Thảo Nguyên
Chớp: Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Phạm Lê Thảo Nguyên
2011
Tiêu chuẩn: Đào Thiên Hải, Nguyễn Thị Mai Hưng
Nhanh: Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Hoàng Thị Bảo Trâm
Chớp: Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Phạm Lê Thảo Nguyên
2010
Tiêu chuẩn: Lê Quang Liêm, Hoàng Thị Bảo Trâm
Nhanh: Lê Quang Liêm, Hoàng Thị Bảo Trâm
Chớp: Lý Hồng Nguyên, Lương Phương Hạnh
2009
Tiêu chuẩn: Bùi Vinh, Lê Thanh Tú
Nhanh: Lê Quang Liêm, Hoàng Thị Bảo Trâm
Chớp: Lê Quang Liêm, Phạm Lê Thảo Nguyên
2008
Tiêu chuẩn: Nguyễn Văn Huy, Phạm Lê Thảo Nguyên
Nhanh: Đào Thiên Hải, Nguyễn Thị Thanh An
Chớp: Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Hoàng Thị Như Ý
2007
Tiêu chuẩn: Lê Quang Liêm, Lê Kiều Thiên Kim
Nhanh: Lê Quang Liêm, Nguyễn Thị Thanh An
Chớp: Lê Quang Liêm, Phạm Bích Ngọc
2006
Tiêu chuẩn: Nguyễn Anh Dũng, Lê Kiều Thiên Kim
Nhanh: Đào Thiên Hải, Nguyễn Thị Thanh An
Chớp: Lê Quang Liêm, Lê Kiều Thiên Kim
2005
Tiêu chuẩn: Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Thị Thanh An
Nhanh: Lê Quang Liêm, Lê Kiều Thiên Kim
Chớp: Đào Thiên Hải, Nguyễn Quỳnh Anh
2004
Tiêu chuẩn: Đào Thiên Hải, Hoàng Xuân Thanh Khiết
Nhanh: Đào Thiên Hải, Nguyễn Thị Thanh An
Chớp: Đào Thiên Hải, Phạm Bích Ngọc
2003
Tiêu chuẩn: Bùi Vinh, Nguyễn Thị Thanh An
Nhanh: Đào Thiên Hải, Lê Kiều Thiên Kim
2002
Tiêu chuẩn: Đào Thiên Hải, Lê Kiều Thiên Kim
Nhanh: Nguyễn Anh Dũng, Lê Kiều Thiên Kim
2001
Tiêu chuẩn: Đào Thiên Hải, Nguyễn Thị Thanh An
Nhanh: Nguyễn Thanh Sơn, Hoàng Thị Bảo Trâm

Share