Luật cờ vua

*Để xem đầy đủ luật cờ vua đầy đủ, vui lòng tải tại đây: https://drive.google.com/file/d/15VgBPEiqH8Sur82tYR3PnFwqti4iUqhF/view?usp=sharing

GIỚI THIỆU

Luật cờ Vua FIDE bao gồm các vấn đề có liên quan đến việc thi đấu trên bàn cờ Vua. Luật cờ Vua FIDE gồm có hai phần:

  1. Luật chơi cơ bản;
  2. Luật thi đấu.

Văn bản bằng tiếng Anh là văn bản gốc của Luật cờ Vua (đã được thông qua tại Hội nghị FIDE lần thứ 88, Goynuk, Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ) có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

MỞ ĐẦU

Luật cờ Vua không thể bao quát tất cả các tình huống có thể xảy ra trong một ván cờ, cũng như không thể quy định hết tất cả các vấn đề hành chính liên quan. 

Nếu có các tình huống xảy ra không được quy định hoàn toàn chính xác bởi bất cứ điều nào trong Luật, thì có thể nghiên cứu những tình huống tương tự được quy định trong bộ Luật để đưa ra một quyết định chính xác. 

Các điều Luật cho rằng trọng tài có đủ thẩm quyền, khả năng phán quyết với tinh thần khách quan tuyệt đối. Một điều luật quá chi tiết có thể làm hạn chế quyền xét đoán của trọng tài và vì thế cũng làm mất đi khả năng tìm kiếm một giải pháp công bằng, hợp lý và sát với thực tế để giải quyết vấn đề. FIDE mong rằng tất cả các kỳ thủ và các Liên đoàn đều đồng thuận với quan điểm này.

Điều kiện cần thiết để một ván đấu được tính hệ số đánh giá (rating) của FIDE là ván cờ đó phải được thi đấu theo Luật cờ Vua FIDE. 

Đối với các ván đấu không được tính rating của FIDE thì cũng nên thi đấu theo Luật cờ Vua của FIDE.

Các Liên đoàn thành viên có thể đề nghị FIDE đưa ra một phán quyết về các vấn đề có liên quan đến Luật cờ Vua.

Share

Tin tức liên quan